Dette er hjemmesiden for et programvare for unge komponister (og komponister i alle aldre) som ønsker å lære å komponere med lyder, og ikke fokusere på den tradisjonelle måten å lage musikk på med toner. Denne typen komposisjon er vanlig i film, TV og spill – overalt hvor digital lyd høres. Det er også en vanlig form med områder av eksperimentell musikk. Compose with Sounds er tilgjengelig gratis. Den kjører på Mac OSX 10.9 (eller nyere) og Windows 10. I tillegg til verktøyene som trengs for å lage musikk, tilbyr programvaren funksjoner for å lage opplæringsstrukturer, som mange lærere vil finne nyttige. Utover det inneholder sidene relevante hjelpetekster og en rekke videoeksempler, noe som gir et flott læringsverktøy. Komponister og lærere som ønsker å komme dypere inn i feltet musikkteknologi, kan følge lenker til det pedagogiske ElectroAcoustic Resource Site kjent som EARS 2, som, som et dynamisk eLearning-nettsted, tilbyr tekster sammen med et bredt utvalg av hypermediaeksempler relatert til alle relevante emner. Alle komposisjonsaktiviteter på EARS 2 bruker Compose with Sounds. For å laste ned miksprogramvaren «Komponere med lyder» gratis, vennligst klikk på knappen nedenfor. 

 Logo_EU_small.jpg Logo_MTI_small.jpg Logo_GRM_small.gif Logo_NOTAM_small.jpg Logo_ZKM_small.jpg Logo_EPHMEE_1.jpg Logo_Miso_Music_small.jpg